Yangın Güvenliği Danışmanlığı

Yangın Güvenliği Danışmanlığı sırasında ulusal ve uluslararası standartlara göre çalışma yapılır;

▸ Yangınla mücadelede proaktif sistemlerin yeterliliği

▸ Yangınla mücadelede reaktif sistemlerin etkinliği

▸ Acil durum güzergâhları ve çıkışlarının yeterliliği

▸ Yangın algılama ve uyarı sistemleri kurulum şartları uygunluğu

▸ Yangın söndürme ekipmanlarının uygunluğu ve yeterliliği

▸ Tehlikeli maddelerin uzaklaştırılması veya güvenli bir şekilde depolanması

▸ Acil durum yangın tahliye planları

▸ Özel politika gerektiren gruptaki insanların ihtiyaçları, örneğin yaşlılar, küçük çocuklar veya engelliler

▸ Tesislerdeki çalışanlara ve diğer kişilere bilgi sağlanması