IECEx Ünite 002

Eğitim Kodu/Adı                                                       

Ex 002- Tehlikeli bölge sınıflandırılması yapılması

Programın Amacı

Patlayıcı ortam metodolojisini anlatmak, patlayıcı ortamlar içerisinde kullanılan temel koruma prensipleri ile Ex Ekipmanların koruma tiplerini öğretmek, uygulamalar ile pekiştirmek, ihtiyaç duyulan teknik bilgiyi sağlamaktır.

Program Çıktısı

Tehlikeli bölge (Bölge 0, Bölge 1, Bölge 2, Bölge 20, Bölge 21, Bölge 22) sınıflandırmalarını yapabilme ve önlemlerinin analiz edilmesi ve uygulama için bilgi ve becerileri geliştirmiş olur. Patlama tehlikeleri ile ilgili verileri toplama ve analiz etme, risklerin kapsamını belirleme ve bölgeleri oluşturmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanmış olur.

Programa Kimler Katılabilir

Tehlikeli bölge sınıflandırması yapan, yanıcı maddelerin özelliklerini bilen, kimya, elektrik, mekanik ve diğer mühendislik personeli ile birlikte proses ve ekipmana aşina olan teknik ekip ile, teknik uzmanlar ve ilgi duyan diğer katılımcılarda programa dahil olabilir. Programa katılım için ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim İçeriği / Eğitim Süresi (16 Saat)

ATEX direktifleri, IECEx sistemi, patlayıcı ortamlar mevzuatı ve yükümlülükleri

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu ortamın kalıcılığı ve tehlikeli bölge (zone)’ler

Tehlikeli maddelerin fiziko-kimyasal özelliklerinin tanımlanması, elde edilen verilerin listesini hazırlama

Bölgede mevcut olabilecek yanıcı gazlar, buharlar ve / veya tozların gaz gruplamaları ve sıcaklık sınıfı belirleme

Potansiyel salınım kaynağı sıvı, gaz, sis veya tozların proses koşullarında belirlenmesi

Patlayıcı ortam oluşturma potansiyeli olan alanlarda “yanma”, “tutuşturma kaynağı” ve “yayılma” terimleri

Patlayıcı ortamlarda alt ve üst limitlerinin (LFL / UFL) türleri/seviyeleri

Madde özellikleri tabloları ve yanıcı maddelerin özellikleri- gazlar, buharlar (sıvıların parlama noktası)

Tutuşma (Patlama) Sıcaklığı, Parlama Noktası (Flash Point), LFL ve UFL, Molekül Ağırlığı, Kaynama Noktası, Buhar Basıncı, Buhar Yoğunluğu, Gaz Grubu, Sıcaklık Sınıfı vb.

Gazlar ve buharlar arasındaki fark, gazların ve buharların doğası ve potansiyel zararlı sonuçları

Doğal havalandırma ve /veya cebri havalandırmaların analiz edilmesi ve ölçülmesi

Mevcut havalandırma projelerinin incelenmesi ve projelerinin uygunluk analizi (IEC 60079-10-1, IEC 60079-13, ACGIH®) standart ve kod'larla karşılaştırma

Toplanan bilgilerin derlenerek tehlikeli bölge (zone) hesaplamaları yapılması gaz ve buharlar (sıvılar)

Tank, reaktör, pompa, vana, akü şarj alanı, toz boya ve sprey boya uygulamalarında;

-Standartlar tarafından tanımlanan tehlikeli bölge sınıflandırmaları

-Tehlikeli bölge sınıflandırıldığında dikkate alınan formüller ve kısıtlamalar

-Patlamadan korunma için yönlendirme, muhafaza, enerji sınırlaması, seyreltme, tutuşma kaynakların bertaraftı

Tozlarla ilgili salınım kaynaklarını tanımlama, yorumlama ve tehlikeli bölgelere karar verme

Temizlik prosedürleri ve iş izin sistemleri ve prosedür uygulamaları

Sınıflandırma dokümanlarını hazırlamak ve kayıt almak ve doğrulama dosyasına dâhil olmak üzere dosyalama

Test ve değerlendirme

 

Referans Dokümanlar

ATEX Direktifi, IEC 60079-10-1, IEC 60079-10-2, IEC 62485, EN 16985 Standartları

Eğitimci

Uluslararası IECEx Belgeli / Akademisyen -Efari Bahçevan

Sertifika

Eğitim sonrası teorik ve uygulamalı ölçme – değerlendirme yapılarak başarılı olan katılımcılara “Ex 002 - Tehlikeli bölge sınıflandırılması yapılması” Eğitim sertifikası düzenlenir.