Fonksiyonel Güvenlik Uzmanlık Eğitimi

4 Gün

Proses kontrol ve emniyet sistemlerini kurabilme, sistem doğrulaması yapabilme, risk grafiği kullanabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaksınız.

Programın Amacı

Katılımcılara, Fonksiyonel güvenlik yaşam döngüsü hakkında eksiksiz bir bilgiye sahip olmaları, Proses Tehlike Analizi (PHA), Sonuç Analizi, Koruma Katmanları Analizi (LOPA), Emniyet Bütünlüğü Seviyesi (SIL) Hedefi Belirleme, Güvenlik Gereksinimleri Spesifikasyonu (SRS) üretimi, arıza oranları, cihaz ve sistem güvenilirliği, SIF doğrulama, SIF tasarımı ve işletme gereksinimlerini belirleyerek SIS sistemleri kurabileceklerdir.

 

Program Çıktısı

Program sonunda, katılımcılar, IEC 61508 Serisi ve IEC 61511:2016 Serisi Standartlara göre proses kontrol ve emniyet sistemlerini kurabilme, sistem doğrulaması yapabilme, risk grafiği kullanabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaklardır.

 

Programa Kimler Katılabilir?

Proses Güvenliği mühendisleri, Proses Kontrol Mühendisleri, Güvenilirlik Mühendisleri, Mühendisler / İşletme yöneticileri, Bakım Müdürleri, İş Güvenliği Uzmanları, Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri.

 

Eğitim İçeriği

Emniyetli Enstrüman Sistemleri (SIS)’a Giriş,

Risk Yönetiminin Esasları (ISO 31000),

Güvenlik Yaşam Döngüsü,

Proses Tehlike Analizi (PHA),

Sonuç Analizi,

İhtimal Analizi,

Koruma Katmanı Analizi (LOPA),

Katlanılabilir Risk Seviyesi,

SIL Analizi ve Hedef Seviye Seçimi,

Güvenlik Gerekleri Spesifikasyonu (SRS),

Emniyetli Enstrüman Sistemleri (SIS) arızası,

Başarısızlık oranından SIL'a geçiş,

Sistemde tekli cihazlar,

Yedekli Mimari,

SIF Kurma şartları,

Güvenlik ömrü içinde SIF Tasarımı ve Doğrulama,

SIF Detay Tasarımı,

Operasyonlar.