Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlama

Uluslararası yetkinliğe sahip sertifikalı IECEx Uzmanı / ATEX Uzmanı tarafından Patlamadan Korunma Dokümanlarınız hazırlanmaktadır.

Patlamadan Korunma Dokümanı Geliştirme / Güncelleme

IECEx / ATEX Konusunda ISO/IEC 17024 standartlarına göre Sertifikalı Uzmanlar tarafından Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlaması konusunda hizmet vermekteyiz.

▸ Işletme yerleşim planları üzerinde patlayıcı ortam oluşabilecek olan yerlerin belirlenmesi
▸ Patlama riski oluşturabilecek gaz, buhar, sis ve toz tespitlerinin yapılması
▸ Işletme içerisindeki risk değerlendirme raporlarının incelenmesi
▸ Mevcut topraklama raporlarının incelenmesi
▸ Topraklama sisteminin uygunluk analizi
▸ Patlayıcı ortamda kullanılan makine bakım planları, kayıtları, çalışma talimatlarının incelenmesi
▸ Patlayıcı ortamda kullanılan makine ve ekipmanların bakım kriterlerinin incelenmesi
▸ Patlayıcı ortamda kullanılan mevcut havalandırma projelerinin incelenmesi
▸ Havalandırma projelerinin uygunluk analizi (Endüstriyel havalandırma)
▸ Havalandırma emiş hızlarının ölçülmesi ve ölçüm tekniklerinin standartlara göre doğrulanması
▸ Kullanılan iş ekipmanlarının uygunluk analizi
▸ Sesli ve görsel alarm sistemlerinin analiz edilmesi
▸ Acil durum planlarının analiz edilmesi
▸ Statik elektrik de dâhil tüm tutuşturucu kaynakların ölçülerek analiz edilmesi
▸ Çalışma ortamı veya işletme proseslerinden kaynaklanabilecek olan patlayıcı atmosfer risklerinin değerlendirilmesi
▸ Kişisel koruyucu donanımların uygunluk analizi
▸ Hesaplama sonuçları kullanılarak tüm sahada risk bölgelerinin belirlenmesi
▸ Yerleşim planı üzerinde TS EN 60079-10-1, TS EN 60079-10-2 ve ilgisine göre ulusal veya uluslararası standartlar doğrultusunda tehlikeli bölgelerin çizilmesi
▸ ATEX patlaması oluşması durumunda tesisin ve yapıların ortam koşullarına göre uygunluğu
▸ PHAST programı kullanılarak gaz, sıvı, sis patlamalarının olası etkilerinin analiz edilmesi
▸ Patlayıcı ortam patlamalarının domino etkilerinin analiz edilmesi ve değerlendirilmesi

 

Patlamadan Korunma Dokümanı yeterliliği sağlayan firma denetim sonrası "Patlamadan Korunma Sertifikası" ile belgelendirilir.