Sosyal Sorumluluk

Seyir Akademi, kurumsal sorumluluğunun bilincinde bir şirket olarak, her faaliyetinde ülkemizin kalkınması, toplumun gelişimi, çevrenin korunması ve desteklenmesi konularında aktif görev almakta, geleceğe yatırım yapmaktadır.

Seyir Akademi, çalışanları, hizmet verdiği kurumları ve tedarikçileri arasında sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırarak, toplumsal sorunlara karşı daha katılımcı bir tutum geliştirmeyi ve yerel gelişimi destekleyerek yaşam standardını yükseltecek projelerin hayata geçirilmesini amaçlayan “Bilinçli Toplum” Projesi’ni desteklemektedir. Bugüne kadar Teknik Eğitimler, Bıçır Yaşam Güvenliği, Sağlık ve Hijyen konularında projelerde aktif görev almıştır.

Eğitim konusunda da proaktif çalışmalar sergileyen Seyir Akademi, üniversite sanayii işbirlikleri konularında görev almakta, özellikle sürekli eğitim merkezlerinde verilen teknik eğitimleri, panel, kongre ve sempozyumlarda üniversitelere destek sağlamaktadır.

Seyir Akademi, sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında ayrıca çevre bilincini artırmayı, çevresel sorumluluklarını yerine getirmeyi bir görev kabul etmektedir. Çevrenin ve doğal kaynakların etkin kullanımını esas alan sistemler oluşturmakta ve bu sistemlerin sürekliliğini sağlamaktadır. İçinde bulunduğu çevrenin korunması ve iyileştirilmesi konularında Seyir Akademi, çalışanları ile birlikte çevresel risk değerlendirmeleri yaparak tespitleri konusunda eğitimler düzenlemektedir.