IECEx 001

Patlayıcı ortamlarda temel koruma ilkelerini uygulama
 • ATEX direktifleri, patlayıcı ortamlar mevzuatı ve yükümlülükleri
 • ATEX patlamalarının dinamiği, tehlikelerin anlaşılması
 • Patlayıcı ortam oluşabilecek yerler, bu ortamın kalıcılığı ve bölge (zone)’lerin belirlenmesi
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılacak olan ekipmanların seçimi ve montajı
 • Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanların tamir, bakım ve çalışır duruma getirme
 • Tehlikeli bölgelerde çalışan elektrikli ekipmanların temel gereklilikleri
 • “d” tipi koruma, “e” tipi koruma “i” tipi koruma, “p” tipi koruma, “o” tipi koruma, “m” tipi koruma, “n” tipi koruma, diğer koruma tipleri
 • Elektrikli olmayan ekipmanlar “h” tipi koruma, “c” tipi koruma, “b” tipi koruma, “k” tipi koruma
 • Ex - elektriksel tesislerin tasarımı, seçimi ve monte edilmesi için kurallar
 • Montaj sırasında kontrol ve raporlama 
 • Tamir ve bakımda dikkat edilecek konular
 • Periyodik bakım teknikleri ve raporlamalar
 • Saha uygulama örnekleri (3’ünücü gün uygulama yapılır)
 • Test ve değerlendirme

Referans Dokümanlar

ATEX Direktifi, 2014/34/AB, IECEx OD 504, IEC 60079-14, IEC 60079-17, IEC 60079-19