Hata Ağacı Analizi Eğitimi

1 Gün

Muhtemel hataları değerlendirme ve azaltma işlemlerini irdeleyebileceği, seviyelerini nasıl belirleyeceğinizi öğretiyoruz.

Programın Amacı

Katılımcılara, Hata Ağacı Analizi (FTA) standardı olan IEC 61025’e göre uygulama alanlarından başlayarak, sırasıyla tasarım sırasında ve proses sırasındaki çalışmalarla RCM (Güvenilirlik Merkezli Bakım) çalışmalarında nasıl kullanılabileceğini aktarmak ve örnek uygulamalarla yapılan çalışmaları pekiştirmek.

 

Program Çıktısı

Program sonunda, katılımcılar, olası hataların sistem ve tasarım üzerindeki etkileri değerlendirebilecek, (ve veya) kapılarıyla devre ve sistem tasarımları üzerindeki olasılık hesaplamaları yapabilecekler.  Sırasında oluşması muhtemel hataları değerlendireceği ve azaltma işlemlerini irdeleyebileceği, seviyelerini nasıl belirleyeceğinizi öğreneceklerdir. FMEA'lardan elde edilen eylem planları ve ileride kullanılmak üzere FMEA verilerini yönetmek için yöntemler de ayrıntılı olarak ele alınmıştır.

 

Programa Kimler Katılabilir?

İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri, Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisler ve Teknikerler, Diğer Alanlarda Çalışanlar

 

Eğitim İçeriği

- Hata Ağacı Analizi (Fault Tree Analysis - FTA) IEC 61025-2008 metodolojisinin anlatılması,

- Kapsam, İçeriği, Genel kapı tanımları,

- Hataları ve Arızalar,

- Hata Varlığı vs meydana gelmesi ile sistem arızası,

- Pasif vs Aktif Bileşenler,

- Bileşen Hata Kategorileri,

- FTA, diğer güvenilirlik analizlerinden bağımsız olarak veya diğer güvenilirlik analizleri ile birlikte yapılabilir. Hedefler şunlardır:

- Tepe olaya neden olan nedenlerin veya kombinasyonların tanımlanması,

- Belirli bir sistemde güvenilirliğini sağlayıp, sağlayamama gibi gereksinimlerin değerlendirilmesi,

- Muhtemel sistem güvenilirliği iyileştirmelerini belirlemek için hangi sistemin onarılacağına ve zaman sistemin başarısızlığa (güvensizlik) veya kullanılamama olasılığına en yüksek katkı sağlayacağı potansiyel arıza mod (ları) veya faktör (ler) in belirlenmesi,

- Sistem güvenilirliğini artırmak için çeşitli tasarım alternatiflerinin analizi ve karşılaştırılması,

- Diğer analizlerde yapılan varsayımların (Markov ve FMEA gibi) geçerli olduğunun gösterilmesi;

- Bir güvenlik sorununun ortaya çıkmasına neden olabilecek olası arıza modlarının tanımlanması, ilgili olasılık olasılığının değerlendirilmesi ve hafifletme olasılığı;

- Ortak olayların tanımlanması,

- En üstteki etkinliğin gerçekleşmesine en olası olan bir etkinliği veya olay kombinasyonlarını belirleme,

- Birincil olayın meydana gelmesinin, en üstteki olay olasılığına etkisinin değerlendirilmesi,

- Olay olasılıklarının hesaplanması,

- Kararlı bir durum varsayılabiliyorsa ve olası onarımlar birbirinden bağımsızsa (başarma yolu diyagramı / güvenilirlik blok diyagramı ile aynı sınırlama), sistemin veya bileşenlerin bir hata ağacı tarafından temsil edilen kullanılabilirlik ve başarısızlık oranlarının hesaplanması,

- Arıza Mekanizması, Hata Türleri ve Başarısızlık Etkisi (Proses FMEA’sına aktarılması),

- Uygulama Kriterleri,

- Örnek Uygulamaları.