HAZOP Liderlik Eğitimi

2 Gün

HAZOP Ekibine liderlik yapma tekniklerini öğrenmiş olmaları, uygun sapma parametresi belirleme ve kullanım teknikleriyle anlamlı sonuçlar elde edebilme yeteneklerini geliştiriyoruz.

Programın Amacı

Katılımcılara, HAZOP standardı olan IEC 60882:2016’ya göre uygulama alanlarından başlayarak, sırasıyla proses emniyetinde, elektrik devrelerinde, depolama işlerinde nasıl kullanılabileceğini aktarmak ve örnek uygulamalarla yapılan çalışmaları pekiştirmek.

 

Program Çıktısı

Program sonunda, katılımcıların; HAZOP Ekibine liderlik yapma tekniklerini öğrenmiş olmaları, uygun sapma parametresi belirleme ve kullanım teknikleriyle anlamlı sonuçlar elde edebilme yetenekleri geliştirilmiş olacaktır.

 

Programa Kimler Katılabilir

İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler,

İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri, Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisler ve Teknikerler, Diğer Alanlarda Çalışanlar

 

Eğitim İçeriği

HAZOP Nedir? HAZOP  (IEC 61882:2016) ve Proses Tehlike Analizleri (PHA)

Tanımlar, Risk Değerlendirmeleri, HAZOP Uygulama Alanları

P&ID (Borulama ve Enstrüman Diyagramları), Elektrik Devre Şemaları

PHA ve HAZOP arasındaki benzerlikler,

HAZOP çalışmaları ve iyileştirme ihtiyaçları,

İlk proje, geriye dönük, yeniden doğrulama,

Planlama ve Hazırlık

Referans proses şartları

Düğüm (Nod) Seçimi, Sapma Seçimi

Nedenlerin Tespit Edilmesi

Sonuçların Tespit Edilmesi

Koruyucuların Tespit Edilmesi

Öneriler

HAZOP Çalışma Sayfaları

HAZOP ve Proses Tehlike Analizine Giriş

Proses Tehlike analizi parametreleri,

Risk sıralaması ve öneriler

Proses için etkili öneriler yazmak nasıl olmalı,

SIL belirlenmesi HAZOP ve bağlantı (örneğin FTA, Lopa) çalışmaları

Yakma bacaları, drenaj ve dağıtım sistemleri gibi karmaşık sistemler için HAZOP düğümleri oluşturma,

Örnek senaryolar oluşturulması

Katılımcılarla HAZOP çalışması yapılması, rapor yazma

HAZOP çalışmaları ile varlık / mekanik bütünlük bağlantıları kurgulama,

HAZOP çalışmaları ve bağlantıları ile diğer tekniklere geçiş yapılması, Ayrıca FMEA, ETA, FTA, LOPA gibi diğer tekniklerin devamında veya öncesinde de kullanım örnekleriyle pekiştirme