Koruma Katmanları Analizi (LOPA) Eğitimi

1 Gün

Koruma mekanizmalarını tanımlayabilme Koruma Katmanları (LOPA) etkileri değerlendirebilecek ve hesaplamaları yapabileceksiniz.

Programın Amacı

Katılımcılara, Papyon (Bow-tie) analizi, nedenlerden sonuçlara kadar bir riskin yollarının tanımlanması ve analiz edilmesi için yöntemin gerekliliklerinin aktarılmasıdır. Bir olayın (papyonun düğümü ile gösterilen) nedenlerini analiz eden hata ağacı ile sonuçları analiz eden olay ağacının birleşimi olarak düşünülebilir. Ancak, papyon analizi; nedenler tehlike ve tehlikeden riske dönüşme ve riskin sonuçları arasındaki bariyerlere odaklanarak sistemin etkinliği değerlendirilir. Papyon diyagramlarıyla LOPA katmanlarına geçiş nasıl yapılması gerektiğinin anlatılasıdır.

 

Program Çıktısı

Program sonunda, katılımcılar, tehlikelerin istenmeyen olaylarla birleşerek riske dönüşme ve sonuca olan etkilerini azaltma için koruma mekanizmalarını tanımlayabilme Koruma Katmanları (LOPA) etkileri değerlendirebilecek ve hesaplamaları yapabilecekler.

 

Programa Kimler Katılabilir?

İşverenler / İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, Diğer Yöneticiler, Depo Yöneticileri, Proses Emniyetinde Görevlendirilmiş Kişiler, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Sağlık Personelleri, Kimya/ Elektrik / Makine Mühendisler ve Teknikerler, Diğer Alanlarda Çalışanlar.

 

Tehlikelerden sonuçlara kadar bir riskin yollarının basit bir şema yoluyla tanımlanması ve analiz edilmesi ve kontrollerin gözden geçirilmesidir. Hata ağacı analizinin bir olayın nedeni ile (bir papyon düğüm ile temsil edilen) bir olay ağacı analizinin ve sonuçlarının birleşmiş mantığı olarak kabul edilebilir.

Belirli bir risk, bir papyon (merkez düğümü) olarak temsil ve analiz edilmek üzere tanımlama,

Olayların nedenleri, tehlike kaynakları (veya güvenlik kapsamındaki riskler) göz önünde bulundurularak listeleme,

Tehlike kaynağının kritik olaya yol açan mekanizması belirleme,

Papyonun sol tarafını oluşturmak için her bir neden ve olay arasına bir ilişki kurma,

Artmasına yol açacak faktörler (eskalasyon faktörleri) belirleme ve diyagrama dâhil etme,

Bu yaklaşım; kurulan ilişkilerin olayın oluşumunu harekete geçiren “kontrolleri” yansıtması durumunda, olumlu sonuçlar için kullanılabilir.

- Papyonun sağ tarafında, riske ait farklı potansiyel sonuçları belirleme ve risk olayından her bir potansiyel sonuca gidecek şekilde bir tasarım yapabilme,

- Sonuç engelleri, radyal çizgileri boyunca dikey çubuklar olarak tasvir edilir. Bu yaklaşım; çubukların, olayın oluşumunu destekleyen kontrolleri yansıtması durumunda, olumlu sonuçlar için kullanılabilir.

- Sistem üzerindeki ilişkileri ve engeller birbirinden bağımsız olarak belirleyebilme veya bağımsızlık ikesini tanımlayabilme,

Sayısallaştırma daha uygun bir şekilde Koruma Katmanları (LOPA) kullanılarak gerçekleştirilir.

- Koruma Katmanları Analizi (LOPA),

- Koruma katmanlarının tanıtılması,

- On adet koruma katmanının irdelenmesi,

- Koruma katmanlarının birleştirerek papyon diyagramı oluşturulması,

- Geçmişte yaşanmış üç adet kazanın incelenmesi

- Bir neden- bir sonuç ile bir senaryo oluşturulması,

- Papyon diyagramı ile olasılık hesapları yapılması,

- Katılımcıların örnek senaryolar üzerinden uygulama yapması.