Makine Emniyeti Eğitimi

4 Gün

Tehlikeleri belirleyebilme, riskleri analizi ve değerlendirmesini yapabilme, risk grafiği kullanabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaksınız.

Programın Amacı

Katılımcılara, tasarlanan makinelerin kullanımları için, güvenlik donanımlarını tasarlama imkânı sağlamak amacıyla makinaların geliştirilmesi çalışmalarında, verilecek kararlarda tasarımcılara kapsamlı bir risk değerlendirmesi konusunda bilgi sağlamak. Aynı zamanda makine emniyeti için mevcut tasarlanmış olan makinelerin uygunluğu ve gözden geçirme süreçlerinde risk analizi ve değerlendirme çalışmalarını uluslararası normlara göre yeterliliklerini değerlendirebilme yetisinin sağlanmasıdır.

 

Program Çıktısı

Program sonunda, katılımcılar, ISO 12100 Standardına göre tehlikeleri belirleyebilme, riskleri analizi ve değerlendirmesini yapabilme, risk grafiği kullanabilme, SIL analizi yapabilme yetisine sahip olacaklardır.

 

Programa Kimler Katılabilir

İşverenler, İşveren Vekilleri, Üretim Müdürleri, Kalite Müdürleri, Bakım Müdürleri, İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, Kimya / Elektrik / Makine Mühendisleri ve Teknikerleri.

 

Emniyet Sistemlerine Giriş,

Güvenlik Esasları,

Makine güvenliği için tasarım şartları,

Makine emniyetinde yasal mevzuata giriş,

Güvenlik Yönetim Sistemlerine Giriş,

Makine Güvenlik Mevzuatı ve Standartları (ISO 12100, ISO 13849, IEC 60204 ve TS 3840),

Mekanik ve iş ekipmanlarının tasarımı, yapımı ve bakımı ile ilgili EU (Direktifleri),

Makinelerin piyasaya arzı, makine satışı ve makinelerin faaliyete geçirilmesi için uygunluk gereklilikleri ve prosedürleri,

Makine ile ilgili ergonomi, gürültü, titreşim ve kimyasal ajanlar dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususlar.

 

A Tipi ISO 12100 Standardına Göre Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirme tamamlanması için adım adım prosedür,

Diğer ilgili makine standartlarının uygulanması ve kullanılması,

Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi süreçleri,

Risk değerlendirme tamamlandıktan sonra risk azaltma tasarımları ve uygulamaları,

Örneklerle risk değerlendirmesi için pratik uygulama çalışması.

 

Mekanik Muhafaza

Makine koruma ile ilgili uluslararası standartlar gerekleri (TS 3840),

Koruma tanımları, türleri ve uygulama örnekleri (TS 3840),

ISO 13857'ye göre güvenlik mesafelerinin analizi.

 

Emniyet Bileşenleri ve Teknolojileri

Güvenlik bileşenleri, gereksinimler ve uygulama ile ilgili genel bilgiler,

Özellikler ve kullanım, avantajlar ve dezavantajlar,

Örneğin. Birbirine kenetleyen cihazlar, ışık perdeleri, iki elle kumanda,

Koruyucu önlemler; Acil durum durdurma cihazları gereksinimleri,

Emniyetle ilgili kontrol sistemi uygulamaları.

 

Elektriksel Güvenlik

Uluslararası standart IEC 60204-1'in ayrıntılı incelemesi: Makinelerin elektrikli ekipmanı,

Elektrik tasarımı hususları - gelen arzdan doğru doğrulamaya kadar,

Elektrikle çalışan makinelerin güvenli kullanımı ve bakımı.

 

Kontrol Sistemlerinin İşlevsel Güvenliği

ISO 13849 standart gerekliliklerinin detaylı incelenmesi,

İşlevsel Güvenlik kontrol sistemleri özellikleri, tasarımı ve geçerliliği,

Güvenlik fonksiyonlarıyla ilgili performans seviyelerinin (PL) ve SIL seviyelerinin belirlenmesi,

Mimarlık seçimi ve kategori gerçekleşmesinin pratik örnekleri,

Yazılım yaşam döngüsü gereksinimleri ve uygulaması,

Doğrulama ve Doğrulama teknikleri,

IEC 62061 standardına giriş,

Çalışılan PL ve SIL doğrulamaları örnekleri.

 

Basınçlı Akışkan Sistemlerinin İşlevsel Güvenliği

ISO 4413 (Hidrolik) ve ISO 4414 (Pnömatik) standartlarına göre gerekenler,

Hidrolik ve pnömatik sistemleri güvenli bir şekilde uygulamak için gerekli tedbirler,

Hidrolik ve pnömatik bileşenler için dikkat edilecek hususlar,

ISO 13849-1'e uygun sıvı kontrol sistemlerinin emniyetle ilgili parçalarının tasarımı,

Hidrolik ve pnömatik emniyet sisteminin çalışma örnekleri.

 

C Tipi Emniyet Standartları

Emniyet standartlarına göre makine üzerinde inceleme ve değerlendirme,

Risk Analizi ve Risk Değerlendirmesi yapma,

Abkant pres üzerinde uygulama,

Robot üzerinde uygulama,

Takım tezgâhı üzerinde uygulama,

Uygulama örnekleri ve soru cevap.