IECEx Eğitimleri

Ex 000 Ünite –Sınıflandırılmış bir tehlikeli bölgede tesise girmek için temel bilgi ve farkındalık

Kapsam

Bu Ex 000 Ünite, tehlikeli bölgelerin sınıflandırıldığı bir tesise giren kişilerin güvenlik yükümlülüklerini ve asgari temel bilgilerini kapsar. Tehlikeli alanların doğasını, tehlikeli alanlara alınabilecek cihazlardaki sınırlamaları ve tehlikeli alanlarla ilgili iş sağlığı ve güvenliği sorumluluklarını ve prosedürlerini anlamayı gerektirir. Bu birim, tesis ve makinelerin patlamaya karşı korunma özelliklerini sağlamak için gerekli şartları içermemektedir.

 

Not. Bu birim, iş sağlığı ve güvenliğinin (İSG) tehlikeli alan yönlerini kapsamakta ve genel, fonksiyonel İSG için gerekli diğer yetkinlikleri gerektirmektedir.

 

Önkoşullar

Genel anlamda bu birim, tehlikeli bölge içinde gerçekleştirilebilecek veya bunlarla ilişkili olabilecek herhangi bir iş işleviyle ilişkili olarak kullanılacaktır ve herhangi bir önkoşul gerektirmez.

  

Bulgu Rehberi – Bulguların kritik yönleri

Bu yetkinlik şunları gösterecektir:

İşyerinde mevcut olan teknikleri, prosedürleri, bilgileri ve kaynakları kullanarak her bir bilgi unsuru ile ilişkili yeterli performansı sağlamadır.

Temel bilgi anlama ve ilgili beceriler için gerekli performans aşağıdaki gibidir:

Patlayıcı tehlikelerin ve tehlikeli bölge yapısı gereklilikleri

Tehlikeli bölgeye bağlı iş sağlığı ve güvenliği sorumlulukları

 

Ex Üniteler IECEx Eğitim Konuları
Ünite Ex 000 Tehlikeli bölge olarak sınıflandırılmış bir sahaya girmek için temel bilgiler ve farkındalık
Ünite Ex 001 Patlayıcı ortamlarda temel koruma ilkelerini uygulama
Ünite Ex 002 Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılmasını yapma
Ünite Ex 003 Patlama-korumalı (Ex) ekipman ve kablo tesisatları montajı
Ünite Ex 004 Patlayıcı ortamda ekipmanı koruma
Ünite Ex 005 Patlama-korumalı (Ex) ekipmanın büyük bakım ve tamiri
Ünite Ex 006 Patlayıcı ortamlarla ilişkili veya elektrik tesisatlarının test edilmesi
Ünite Ex 007 Patlayıcı ortamlarla ilişkili elektrikli tesisatların görsel ve yakından periyodik kontrolü
Ünite Ex 008 Patlayıcı ortamlardaki elektrik tesisatlarının detaylı incelenmesini yapın
Ünite Ex 009 Patlayıcı ortamlardaki veya ilişkili elektrik tesisatlarının tasarımı
Ünite Ex 010 Patlayıcı ortamlardaki veya ilişkili elektrik tesisatlarının periyodik kontrol denetimi